Family: Paul Rothschild + Klara Wohlegemuth () 

Suggest a change: Family: Paul Rothschild + Klara Wohlegemuth ()