Židovské matriky - Ohledací listy - ghetto Terezín [Jewish Registers - Coroner's Reports - Theresienstadt Ghetto], Web Site: http://holocaust.cz/cz2/victims/victimsSource Information