Stammtafeln der Familie Ettlinger, Location: Ettlinger Famiiy Collection, Film: AR 3606